Марвена

Марвена Диагностика ЕООД e официален дистрибутор на Siemens Healthcare Diagnostics GmbH за територията на Република България.

Нашата мисия

Мисията на Марвена Диагностика ЕООД е да бъде предпочитаният партньор в динамично развиващата се сфера на здравеопазването. Да осигурява най-изгодните и надеждни цялостни решения, пресонализирани за всеки отделен клиент и основани на новаторски и модерни технологии, инструменти и услуги.

Дългогодишният опит и солидните познания, разбирането на работните процеси в техните основи, в комбинация с отговорното и етично изпълнение на поетите ангажименти, са в основата на успехите на всеки партньор и клиент на фирмата. Гласуват ни доверие, защото спазваме обещанията си.

Високо квалифицираните и отдадени на работата си служители са двигателят на нашата дейност. Марвена Диагностика ЕООД цени лоялността и подкрепя непрекъснатото им развитие.

Организацията ни поддържа и усъвършенства система за управление на качеството, разработена на основата и принципите, определени в БДС EN ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2012.

Нашите ценности

Вярваме, че успехът се постига с професионализъм, почтеност и перфектна екипна работа, изградени въз основа на високите морални ценности на нашите служители.

Политиката ни се основава на безупречно планиране, контрол и изпълнение, чрез които ние постигаме максимална удовлетвореност на нашите клиенти.

Толкова много върхове зад нас и още повече напред!