Марвена

Versant kPCR

Молекулярната система Versant kPCR е автоматизирано решение, базирано на стандартизиран метод за екстракция на нуклеинови киселини и качествено определяне на инфекциозни заболявания. Тя осигурява гъвкавост, ефективност и продуктивност, благодарение на лесния си начин на работа, минималната намеса от страна на оператора и краткото време за получаване на резултати.

Системата Versant kPCR включва модул за екстракция на нуклеинови киселини и модул за идентификация.

Производителност

  • Време за резултати при 48 проби за количествено определяне - около 5 часа
  • Време за резултати при 48 проби за качествено определяне - около 3 часа
  • Възможност за разработване на собствени протоколи за работа благодарение на MiPLX софтуер
  • Възможност за екстракция на нуклеинови киселини от повече от 20 източника
  • Възможност за тестване до 6 показателя на една PCR плака

Ефикасност

  • Уникална технология за точно аспириране и накапване на течности
  • Контрол за образуване на капка на върха на връхчето
  • 89 – 94 пациентски проби в апарата
  • Готови за употреба реактиви
  • Дневна поддръжка за 8 минути

Системата Versant kPCR консолидира рутинните изследвания, давайки възможност за получаване на резултати от няколко анализа на показатели от една и съща проба на пациент.

« Обратно